Kính hiển vi điện tử quét

Thiết bị soi chiếu hình ảnh có độ phóng đại cao, lên đến 150.000x