Thiết bị phủ Plasma

Làm sạch vi mô và kích hoạt plasma đảm bảo liên kết cách điện chính xác với đặc tính kết dính tối ưu.