Máy đo tọa độ

Máy đo tọa độ Mitutoyo có nhiều loại kích thước và độ chính xác khác nhau để đáp ứng thực tế cho tất cả các ứng dụng đo 3D chính xác, với mỗi máy là sự đầu tư tuyệt vời về năng suất, tính linh hoạt, chất lượng xây dựng, đào tạo và hỗ trợ dịch vụ.