Máy chiếu biên dạng

Máy chiếu biên dạng Mitutoyo có sẵn để đánh giá nhiều loại phôi trong đó phương pháp đo không tiếp xúc được coi là hiệu quả nhất.