Máy đo độ nhám

Hệ thống đo lường biên dạng Mitutoyo đánh giá hiệu quả các hình dạng phức tạp, từ hình tròn đến hình trụ, từ phẳng đến cong phức hợp, độ nhám bề mặt.