Máy đo 3D

Hệ thống đo thị lực Mitutoyo có nhiều loại kích thước và độ chính xác để đáp ứng thực tế cho tất cả các ứng dụng đo 2D và 3D chính xác, với mọi hệ thống đều là sự đầu tư tuyệt vời về năng suất, tính linh hoạt, chất lượng xây dựng, đào tạo và hỗ trợ dịch vụ.