Máy đo biên dạng

Hệ thống đo dạng Mitutoyo có sẵn để đánh giá hiệu quả các hình dạng phức tạp, từ hình tròn đến hình trụ, từ phẳng đến cong phức hợp, bao gồm cả yếu tố quan trọng là độ nhám bề mặt.