Đo biên dạng/độ nhám

Hệ thống đo dạng Mitutoyo có sẵn để đánh giá hiệu quả các hình dạng phức tạp, từ hình tròn đến hình trụ, từ phẳng đến cong phức hợp, bao gồm cả yếu tố quan trọng là độ nhám bề mặt. Mọi hệ thống đều thể hiện sự đầu tư xuất sắc về năng suất, tính linh hoạt, chất lượng xây dựng, đào tạo và hỗ trợ dịch vụ.