Máy đo độ cứng

Máy kiểm tra độ cứng Mitutoyo có sẵn trong nhiều loại để kiểm tra độ cứng theo các phương pháp sử dụng chung, trên bàn làm việc hoặc tại chỗ